ИСТОРИЧАНА ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧАНА ИСТОРИЯ

Вземете лист хартия и молив и се пригответе да се научите как да дадете на приятелите си няколко юмора и смях. Това е урок за рисуване на карикатури.