Какво каза книгата по математика.

Джон:Какво каза книгата по математика на научната книга?
Вили:Какво?
Джон:„Момче, имам ли много проблеми!“